Vår verksamhet under Corona pandemin


Vi sedan valt att fortsätta med vår föreningsverksamhet under pandemin. Vi har i vanliga fall små grupper, och nu följer vi pandemilagen och har därmed ännu färre barn i våra grupper. Våra lokaler har oftast egen ingång där vi inte möter så många andra personer. Vi följer folkhälsomyndigheten, Regions Skånes och Malmö stads regelverk kring pandemin.


Är någon i familjen, eller deltagare hos oss, sjuk i Covid-19 följer vi samma regelverk från Region Skåne som grundskolor och förskolor. Läs mer här


Nya rekommendationer rörande Covid-19 - dec 2021


Tyvärr är det segt med Covid-19 och smittan vill inte riktigt ge med sig. Nu ökar den runt om i Europa och även långsamt här i Sverige. Folkhälsomyndigheten har därför infört nya rekommendationer. Dessa hittar du här

När ska man stanna hemma?

  • Ett barn som på något sätt uppvisar symptom på sjukdom (även förkylning, hosta, snuva, feber, m.m.) ska alltid stanna hemma.
  • Efter testning ska barnet stanna hemma tills provsvar erhållits.
  • Finns påvisad Covid-19 hos någon i familjen ska barn stanna hemma oavsett om de är symptomfria.
  • Efter utlandsvistelse ska alltid 7 dagars karantän följa vid hemkomsten.


När är det ok att gå till föreningen igen om barnet varit sjukt?

  • Om barnet haft påvisad Covid är det ok att återgå till förenings-aktiviteten tidigast sju dygn efter insjuknandet. De två sista dagarna ska vara helt symptom och feberfria.
  • Finns ingen påvisad Covid hos barnet eller i familjen kan barnet återgå till aktiviteten efter två symptom- och feberfria dagar efter att man träffat någon med smitta.


Fortlöpande information uppdateras här på hemsidan, facebook och via mail vid behov.
Hör gärna av dig till oss om du har frågor, m.m.


 Vänlig hälsning föreningstyrelsen, ledare och verksamhetschef

💐💐💐💐💐


Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendation för föreningar

Länk till Region Skånes rekommendation.

Länk till Malmö stads Corona information


BIld av iXimus från Pixabay